MAAKT U OPTIMAAL GEBRUIK VAN UW VERGADERZALEN? 

Bereken de bezettingsgraad van uw vergaderzalen.

De nieuwe manier van werken, innovatieve communicatietechnologieën en veranderende business modellen hebben voor altijd onze manier van werken veranderd. Hoe weet u of uw vergaderzalen nog voldoende gebruikt worden? Of wellicht heeft u te weinig vergaderzalen? Gebruik deze simpele rekenmachine om de bezettingsgraad van uw vergaderzalen te berekenen.

Bereken

1/3

Hoeveel vergaderzalen 
heeft uw organisatie?

2/3

Hoeveel uur per dag zijn deze vergaderzalen 
beschikbaar?

3/3

Hoeveel medewerkers gebruiken deze vergaderzalen?

Optimaliseer het gebruik van vergaderzalen en werkplekken

De gemiddelde werkplek in West-Europa kost €10.000 per jaar, terwijl de gemiddelde werkplekbezetting 50% bedraagt. Facility – en Real Estate Managers zijn dan ook op zoek naar instrumenten om leegstand van gebouwen te verminderen, het aanbod van werkruimte en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en onnodige kosten, energieverbruik en diensten te elimineren. Agile Workplace Management is de volgende stap in het terugdringen van leegstand en afstemming van diensten op een veranderende bezetting van werkplekken en vergaderruimten.
Neem contact op