Ultieme gids voor AI in FM

De evolutie van AI: van sciencefiction naar praktische tool voor dienstverleners in facility management (FM).

Ontdek de rol van AI in FM

Voor de strategie van uw bedrijf

Aangezien deze technologieën in bijna alle sectoren worden toegepast, hebt u AI nodig om uw concurrentievoordeel te behouden en te innoveren.

Voor uw activiteiten

AI transformeert de backoffice-activiteiten van FM-dienstverleners met voorspellende analyses, geavanceerde planningsalgoritmen en slimme automatisering.

Voor uw klanten

Wanneer dienstverleners hun klanten diensten aanbieden die de kosten op lange termijn verlagen en de resultaten verbeteren, kunt u wederzijds voordelige relaties ontwikkelen.

Voor uw bedrijfsmiddelen

Met AI verlengt u de levensduur van de bedrijfsmiddelen die u voor uw klanten beheert en kunt u betere en rendabele diensten aanbieden.

ONDERWERP 1

Hoe definieert u artificial intelligence (AI)?

Laten we beginnen met een definitie van artificial intelligence (AI) als eerste stap in het begrijpen van de rol die AI speelt binnen facility managementprocessen.
Zoals eerder beschreven, zijn machines en software nu in staat (voor mensen soms moeilijk inzichtelijke) patronen te herkennen in dataverzamelingen en deze patronen vervolgens te benutten om processen aan te passen.
Een eenvoudig gebruik van AI is bijvoorbeeld het vermogen om afwijkingen van gewone patronen te ontdekken en dit te melden aan een mens. Zo kunnen de ruimtebeheeroplossingen van Planon een vergaderruimte weer beschikbaar maken wanneer sensordata aangeven dat een gereserveerde ruimte toch niet in gebruik is. AI zou nog een stap verder kunnen gaan en een ruimteplanner op de hoogte stellen wanneer iemand of een afdeling een ongewoon hoog "no-show" percentage heeft.

Verschillende termen met dezelfde definitie

AI is een buzzwoord dat door verschillende personen op verschillende manieren wordt gebruikt. In dit white paper gebruiken we steeds de term 'artificial intelligence'.

Artificial intelligence

Gartner definieert artificial intelligence als een systeem dat zich kan aanpassen op basis van verzamelde data, gebruiksanalyse en andere bevindingen, zonder hiervoor expliciet te zijn geprogrammeerd.

Machine learning

Veel mensen geven de voorkeur aan de term 'machinaal leren' oftewel 'machine learning', omdat dit het vermogen van systemen om te leren nauwkeuriger beschrijft, terwijl 'intelligentie' vaak ter discussie wordt gesteld.

Toegepaste cognitieve technologie

Deloitte spreekt liever over cognitieve technologieën om onderscheid te maken tussen academisch onderzoek naar artificial intelligence en de praktische zakelijke toepassingen van deze technologieën.

Big data analytics

In een onderzoek van Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) naar dienstverleners die realtime data gebruiken om slim te werken, wordt de term big data analytics (BDA) gebruikt voor voorspellende technologieën.

En hoe past IoT hierin?

Een discussie over artificial intelligence zal onvermijdelijk leiden tot een discussie over de databronnen voor een lerend systeem. Databronnen kunnen afkomstig zijn van een platform zoals Planon Universe for Service Providers, een gebouwbeheersysteem, realtime sensorgegevens verbonden met ruimten en bedrijfsmiddelen, enzovoort. Daarom is het Internet of Things en de analyse van big data afkomstig van sensoren, één van de uitgangspunten voor AI.
Conditioneel onderhoud gebaseerd op basis van voorspellende analyses van een AI-tool is bijvoorbeeld ondenkbaar zonder sensordata van de betreffende bedrijfsmiddelen. Andere AI-toepassingen zijn echter niet afhankelijk van realtime sensordata en kunnen worden afgestemd op historische financiële gegevens of informatie uit klantcontracten. IoT kan dus essentieel zijn voor AI, maar is niet altijd vereist.

Vijf veelgestelde vragen over IoT in FM

Download deze FAQ voor antwoorden op vragen als: "Welke aspecten van IoT-toepassingen moet een organisatie zelf regelen en wat kan worden uitbesteed aan facilitaire service providers?"
Volgend onderwerp →